Slagter-Riget

Hanekyllinger & Landkyllinger

Opdræt i grænselandet
Gråsten hanekylling og landkyllinger opdrættes på den tyske side af grænsen. Og de slagtes i Tyskland. Vi vægter dyrevelfærd højt og vil ikke bruge timelange transporter til slagterier i Danmark. De almene dyrevelfærdsregler er også højere i Tyskland.

Naturligt miljø og adfærd
Glem alt om store produktionshaller og bursystemer (burhøns). Vi producerer forkælede kyllinger. Gråsten Hanekylling og Landkylling har ca. dobbelt så meget plads som industrikyllinger. Hanerne kræver endnu mere plads. De har hø- og halmballer at springe op på, hvilket også bruges som rode og spisemateriale. Risikoen for at blive smittet med bakterier som salmonella, gør at kyllingerne ikke kommer udenfor.

Hyggelige stalde
Kyllingerne går i klimatiserede stalde med varme i gulvet. I de første uger er temperaturen ca. 38° C. Når man kommer indenfor, fornemmer man straks den rene og friske duft. Der strøes hver dag med savsmuld. Dette gør, at vi ingen problemer har med trædepudesvidninger. Der er staldvinduer, så solen kan skinne ind. Og belysningen i staldene er slukket fra solnedgang til solopgang for at opnå kyllingens naturlige livsrytme.

Ingen overfodring
Der fodres to gange dagligt med specialfoder bestående af valset korn, mineraler og korn presset til piller. Der er frisk vand ad libitum. Til sammenligning fodres industrikyllinger konstant for at vokse hurtigst muligt.
Gråsten Hanekyllinger lever op til 70 dage. Gråsten Landkylling er en hønekylling, der lever op til 42 dage.
 

Minimum stress
Til slagtning indfanges kyllingerne ved håndkraft af rutinerede folk. Det foregår om natten, hvor kyllingerne sover, for at stresse dyrene mindst muligt. Derefter fragtes de til det nærmeste slagteri. Transporttiden er maksimalt på to timer. I industrien bruges maskiner til indsamling og transporttiden er ofte over 12 timer.

Ingen tilsætningsstoffer
Gråsten Fjerkræ tilsætter ikke kødet proteiner eller andre væskebindende stoffer, derfor har Gråsten Fjerkræs kyllinger et meget lille stegesvind.
Kyllinger kontrolleres af dyrlæge og overholder alle regler for EU’s fødevarekontrol med fuld sporbarhed.
Gråsten Fjerkræ slagter generelt ikke halal eller anden rituelslagtning. Tværtimod har firmaet fødevarestyrelsens godkendelse til at mærke deres produkter med “ikke halal slagtet”.