Slagter-Riget

Kildegaardens historie

Kildegaardens historie starter tilbage i 1996, hvor der udbrød Kogalskab i England. Det var en oplagt mulighed for os, at prøve at sælge det bedste kød på markedet. Dansk Kødkvæg fra vores egen besætning. Succesen blev hurtigt så stor at Kildegaarden ikke kunne levere alle dyr selv. Derfor var vi nødt til at benytte os af eksterne leverandører som opdrættede deres dyr på samme dyreetiske vilkår som os selv.

Vores kødkvæg har den størst mulige dyrevefærd af alle kreaturer der sælges. Det skyldes især følgende: Koen (Moderen) som føder en kalv en gang om året  går på græs ca 8-9 mdr om året. Den føder èn kalv om året. Denne kalv får lov til, at følge moren fra fødsel til den typisk er 9 mdr gammel. Den lever i begyndelsen af sit liv af mælk fra moren som den dier hos, og efterhånden som den vokser sig større begynder den ligeledes som moren,  at afgræsse de naturlige græsser og vækster der findes på de græsmarker/naturområder hvor dyrene udgør en vigtig faktor i naturplejen af disse arealer.
 
Når efterår og vinter sætter ind holder græsset op med at gro, og derfor kommer ko og kalv hjem på gården. Her bliver koen for første gang skilt fra sin kalv. Det skyldes at koen igen ca 2 mdr senere skal føde en ny kalv. Både ko og kalv lever herefter under frie forhold (står ikke bundet) med masser af halm (kaldet dybstrøelse). Foderet er her baseret på primært konserveret græs, halm, mineraler og foder baseret på hjemmeavlet korn.
 

Når kalven har vokset sig færdig til slagt, dvs. når den er min 12 mdr. og max 30 mdr. slagtes den.

Kildegaarden har siden start videreudviklet sit koncept hvor størstedelen af de dyr der sælges består af hundyr – kaldet kvier som max bliver op til 30 mdr. når de slagtes.

Kviekød er det absolut mest møre kød. Det er kort fibret og samtidig har kviekød en god fedtmarmorering – indre muskulært fedt inde i kødet. Det er modsat hos handyrkød som typisk er meget fedtfattig og har lange fibre – ikke mørt på samme måde.

Vi er stolte over at levere kviekød i mange forskellige varianter til ”Slagterriget i Århus” og håber at kunderne får den bedste oplevelse, når de vælger et stykke kød fra Kildegaarden som er dyr der lever under  størst mulig dyrevelfærd og selvfølgelig er 100 % dansk kvalitet.

 

Mvh.
Erik Skovsgaard

Kildegaarden

Visborgvej 46 · 9560 Hadsund

Tlf. 98574401
 · Mobil 40574401

www.kildegaarden.com